MED FOKUS PÅ LIVSORIENTERING

Vi vill möta människor kring livsfrågor som känns angelägna. Vi kallar det livsorientering, eller att navigera i livet. Vissa frågor är tidsbundna; det är aktuella saker i våra liv här och nu. Andra frågor är tidlösa; sådant som människor brottats med i alla tider.

Vi ser hur frågor om vardagsliv och tro på något större, hör ihop. Vi vill ge stimulans och stöd för reflektion kring att leva AV, att leva MED och att leva FÖR:

Att leva AV – det materiella – våra grundläggande fysiska behov
Att leva MED – relationer med varandra är angeläget – ett grundläggande själsligt behov
Att leva FÖR – vi tror på Jesus Kristus som möjliggörare för relationen till Gud och vägvisare för våra liv – våra grundläggande existentiella och andliga behov

Därför skapar vi olika sammanhang som ger möjlighet att bearbeta frågor om både liv och tro. Det kan vara temakväll, samtal i smågrupp, personlig träff på tu man hand eller temahelg. Vi tar olika material till hjälp, exempelvis Bibeln och samtalsmetoden Bokhyllan & Förstoringsglaset.

Stadgarna beskriver föreningens syfte:
Navigatörerna vill göra budskapet om Jesus Kristus tillgängligt och verksamt tillsammans med människor i vår samtid.
Föreningen har att utveckla sin uppgift inom ramen för detta syfte.
Navigatörerna verkar även för ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter mellan olika delar av det globala partnerskapet The Navigators.
Navigatörerna är en ideell kristen förening. Föreningens kontor finns i Mölndal och verksamheten finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.