MED FOKUS PÅ ATT NAVIGERA I LIVET

Vår vision:

Vi vill se människor som lever sina liv i gemenskap med Jesus och varandra,
och hjälper andra att göra det.

Vi vill möta människor kring livsfrågor som känns angelägna.  Vissa frågor är tidsbundna; det är aktuella saker i våra liv här och nu. Andra frågor är tidlösa; sådant som människor brottats med i alla tider.

Vi ser hur frågor om vardagsliv och tro på Gud, hör ihop. Vi vill ge stimulans och stöd för reflektion kring att leva AV, att leva MED och att leva FÖR:

Att leva AV – våra behov som människa fysiskt, själsligt och andligt.
Att leva MED – relationer är grundläggande för våra liv och för hur vi mår.
Att leva FÖR – vi tror på Jesus Kristus som möjliggörare för relationen till Gud och vägvisare för våra liv – våra grundläggande existentiella och andliga behov

Därför skapar vi olika sammanhang som ger möjlighet att bearbeta frågor om både liv och tro. Det kan vara temakväll, samtal i smågrupp, personlig träff på tu man hand eller temahelg. Vi utgår från Bibeln och tar olika material till hjälp, exempelvis vår samtalsmetod Bokhyllan & Förstoringsglaset.

Navigatörerna är en ideell kristen förening. Föreningens kontor finns i Göteborg och verksamheten finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material. Välkommen att bli medlem eller ge en gåva!

Vi är en del av ett globalt partnerskap
Navigatörerna verkar även för ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter mellan olika delar av det globala partnerskapet Navigators Worldwide.