MED FOKUS PÅ LIVSORIENTERING

Vi vill möta människor med de livsfrågor som är angelägna, utifrån ”fyra livsdimensioner”,

Relationen..

.. till mig själv 
.. till andra människor
.. till arbete och samhälle
.. till det existentiella/andliga

Därför erbjuder vi olika typer av sammanhang som t.ex.: smågrupper, möten, träffar, tema-kvällar och temahelger där var och en får en möjlighet att bearbeta de livsfrågor som känns angelägna. Vi har ett helhetsperspektiv på människan vilket betyder att vi arbetar utifrån människan som kropp, själ och ande.

Stadgar beskriver föreningens syfte:

Navigatörerna vill göra budskapet om Jesus Kristus tillgängligt och verksamt tillsammans med människor i vår samtid.

Föreningen har att utveckla sin uppgift inom ramen för detta syfte.

Navigatörerna verkar även för ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter mellan olika delar av det globala partnerskapet The Navigators.

Navigatörerna är en ideell kristen förening. Föreningens kontor finns i Mölndal och verksamheten finansieras uteslutande med frivilliga bidrag, medlemsavgifter och försäljning av material.