”Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor… Gud vår frälsare, som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen.” 1Tim 2:1, 4

Denna dag får ni gärna be lite extra på oss och Navigatörsarbetet som är fokuserat på studenter och unga vuxna. Dina böner betyder mycket för oss och vårt arbete.

Kristina & Mikael Avaheden, Annika Andreasson och Robert Lindqvist