Vi, det vill säga de anställda och styrelsen, har de senaste åren knutit banden tydligare i samarbetet med det globala partnerskapet Navigators Worldwide och då framför allt inom Europa. Som Navigatörernas ordförande i Sverige är jag med i NEB (Navigators’ European Board) som är en del av Navigatörernas nätverk i Europa. NEB stödjer Europaledaren Bill Sparks och hans fru Cathy, som båda kommer från USA. NEB har cirka fyra möten per år.

På senaste mötet med NEB (okt 2020) diskuterades bildandet av ett Europateam för att stödja Europaledaren ytterligare. Det är en modell som Navigatörerna har i många andra regioner och det skulle stärka det regionala navigatörsarbetet i Europa. En annan fråga som togs upp var hur pandemin och covid-19 påverkat arbetet i olika europeiska länder.

Jag upplever det viktigt att delta i NEB, dels för att Sverige mer inlemmas i Europaarbetet och dels för att vi blir inspirerade av Navigatörerna internationellt.

Med hälsningar från
Magnus Halling