Jul, nyår och trettondagen är nästan historia och vi är många som förväntansfullt ser fram emot detta nya år 2021. Läs hälsningen från styrelsen nedan och fundera över om du vill vara med och stödja genom en gåva.

Efter att Jesus föddes och herdarna gått hem får vi möta de vise männen och Hanna, fyra av julens förebilder. Hanna, den gamla kvinnan som tjänade Gud i bön och som längtade efter befrielsen. Hon uppmärksammade Jesu ankomst. De vise männen, kungarna som Jesaja profeterat om i slutet av sin tjocka bok, även de uppmärksammade Messias och även till dem talade Gud genom drömmar.

De första steget för att kunna ta emot Jesus och hylla honom är att få se, att få bli uppmärksammad på att han finns och vem han är. Få höra om att Gud blivit människa och stigit ner till oss. Det andra steget är att få möjlighet att reagera på detta, i tacksamhet. Genom att berätta för alla andra som också väntar på befrielse. Genom att ge gåvor.

Snart tar vardagen vid. Studenterna återvänder till studierna. Ledigheterna har förhoppningsvis erbjudit befrielse från plugg men verklig befrielse kan bara han som föddes i stallet för 2000 år sedan erbjuda. Därför finns Navigatörerna. För att fortsätta berätta om och längta efter befrielsen. För att fortsätta uppmärksamma oss själva och andra på Jesus. För att följa Honom som är bibelns kärna och Stjärna. För att bära fram gåvor till Jesus av guld, rök…

Eller vänta nu? Kanske är det bästa sättet för oss att ge gåvor till Jesus, att ge en gåva som gör att Jesus blir uppmärksammad hela 2021 bland studenter i Sverige.

Vi tror det. Vi tror att visa män och kvinnor fortsätter att söka efter kungarnas kung och ge gåvor som ärar honom, Varmt tack för din gåva.

Nyårshälsningar från styrelsen