Prestera. Vår tid handlar så mycket om att prestera. Vi ska klara så mycket, orka så mycket, kunna så mycket. Och vi måste vara starka. Det är ju bara förlorare som är svaga. Känner du igen dig? Även om det kanske är lite tillspetsat här så känner iaf jag igen mig. Därför är det så befriande att få läsa i Andra Korinthierbrevet 12:8 där Paulus beskriver hur Gud lyser genom svagheterna hos Paulus. Vi får lov att släppa alla masker och prestationer inför Gud. Genom svagheten får Gud verka. Det är precis som med ett sprucket lerkärl. Sätt ner ett ljus i det kärlet och du ser att det är genom sprickorna som ljuset lyser.