Ett utökat arbete bland studenter och unga vuxna står i fokus för Navigatörernas arbete 2017-2019. Vårt mål och vår dröm är att ett antal personer runt om i Sverige skall vilja avsätta tid för att träffa studenter och starta samtalsgrupper kring tro och liv. För att detta skall hända krävs en extra arbetsinsats. Till vår stora glädje har Mikael och Kristina Avaheden valt att erbjuda sig att lägga extra tid och kraft för att förverkliga vårt gemensamma mål.

Såhär säger Mikael och Kristina om sin satsning:

Under våren har vi haft kontakt med några studenter i Göteborg. Vi har bl a haft en öppen samtalsgrupp på ett studenthem där vi samtalat om aktuella livsfrågor om till exempel hälsa, vänner och vår relation till Gud. Vi ser stora behov men också stora utmaningar.

Efter moget övervägande har vi bestämt oss för att ge mer av vår tid till Navigatörerna och engagera oss i Navigatörernas satsning på unga vuxna och studenter. Det är i förtroende till Gud, att han skall leda oss vidare i detta engagemang, som vi tillsammans med föreningen Navigatörerna gör denna satsning. Vi har sagt upp oss och slutat våra tidigare jobb och från och med 1:a september satsar vi nu helhjärtat på att arbeta tillsammans med studenter och unga vuxna.

Styrelsen har beslutat att vi under hösten använder pengar från tidigare års överskott för att bekosta höstens satsning, men skall vi kunna fortsätta långsiktigt så behöver vi människor som är beredda att både be, skänka pengar och på andra sätt stödja denna fördjupade satsning med fokus på unga vuxna.

Om du som läser detta delar vår dröm om att Navigatörerna skall finnas närvarande bland unga vuxna runt om i landet så inbjuder vi dig att vara med och stödja satsningen och Mikaels och Kristinas arbete i bön och med gåvor. Skicka i så fall ett meddelande att du vill vara partner via mail till mikael@navigatorerna.se eller pappersbrev till Navigatörerna, Skrittgatan 6D, 431 32 Mölndal.

Har du frågor eller funderingar? Kontakta gärna verksamhetsledare Annika på annika.andreasson@navigatorerna.se eller ordförande Per Florén på per@stenunga.se eller Mikael och Kristina direkt:

Mikael 070-740 48 06
mikael@navigatorerna.se
Kristina 070-307 15 33
kristina@navigatorerna.se

Läs mer här: Satsning bland studenter tar gestalt