Mikael och Kristina Avaheden berättar:
Det har varit full fart sedan vi anställdes i september. Vi har startat upp några grupper med studenter och arbetat för att bygga nätverk med andra som jobbar med och har ett hjärta för studenter och unga vuxna.

Under oktober har vi gjort en enkät tillsammans med Örebro Teologiska Högskola som vi skickat ut till studenter i Göteborg och Örebro. I den har vi bland annat frågat om deras tankar om livet och framtiden.

Vi har via brev, mail och telefon sökt kontakt med personer som skulle kunna vara med och stödja Navigatörernas nysatsning bland studenter med bön och gåvor. Flera har varit mycket positiva, men vi behöver fortfarande många fler som känner för detta arbete och vill stödja det. Ta gärna kontakt med oss för mer information.

Att få kontakt med nya studenter tar sin tid, att skapa förtroende tar ännu längre tid. Att sedan få till ett möte i en grupp är ändå inte självklart, unga människor idag vill inte gärna låsa upp sig i förväg, det kan ju dyka upp något i sista stund som är ännu mer tilltalande. Därför är det mycket uppmuntrande att vi nu har två olika grupper vi träffar, med ett tiotal studenter.

Vi började ju så smått redan för ett år sedan och inbjöd till samtal om livsfrågor på ett studenthem i Göteborg. Vi satte upp affischer, delade ut lappar i alla 70 brevlådor, satte upp affischer igen och via en kontakt på ”hemmet” skickades inbjudan på deras Facebookgrupp. Det utmynnade i att ett par studenter kom regelbundet och en handfull kom och gick under våren.

När vi nu skulle starta upp för hösten var vi fundersamma över hur det skulle bli. På vägen till första träffen bad vi att det åtminstone skulle komma någon ny utöver de två som vi visste skulle komma. Tre nya kom, tack gode Gud, och vi hade ett fantastiskt bra samtal om ”identitet”, som blev kvällens tema.

Vi är båda så glada och entusiastiska över denna möjlighet vi fått att få betjäna unga vuxna. Vill du vara med oss i bön? Be då gärna att vi skall vara lyhörda för de ungas behov och om förmåga att förmedla kärlek i mötet med dem. Be också för de två grupperna vi träffar, att vi skall kunna göra budskapet om Jesus Kristus tillgängligt och verksamt.

Hälsningar från Mikael och Kristina