Vill du samtala kring tro och liv i vardagen? Vill du inspireras att läsa Bibeln mer och med nya ögon? Samtalsmetoden Bokhyllan och Förstoringsglaset (B&F) kan vara en hjälp när du vill skapa gemenskap och relationer där Bibel, tro och liv är i centrum.

Detta var inledningen i inbjudan till de två seminarier vi hade i somras på OAS-konferensen i Ljungby. Sammanlagt deltog cirka 40 personer och responsen var mycket positiv. Vi varvade föreläsningen med korta provapå-sessioner i smågrupper och efteråt ville en hel del köpa med sig ledarhäften för att kunna använda det i sina sammanhang hemma (andra föredrog att senare ladda ner det som pdf från Navigatörernas hemsida). Flera som var där, var personer som varit med i Navigatörerna på 60- och 70-talet och som uppskattade att Navigatörerna ”var med på banan igen” som någon uttryckte det. När vi berättade om vårt nystartade studentarbete, var det vid båda seminarietillfällena någon som sa att de blivit kristna genom Navigatörerna. Detta var mycket uppmuntrande för oss! Vi är också tacksamma och glada för att vi också fick möjlighet att sprida information om Navigatörerna genom att infoblad och roll-ups fanns på plats bland utställarborden, under hela konferensen.

Kristina & Mikael Avaheden