Navigatörernas arbete bland studenter och unga vuxna fortsätter att växa! Lisanne, en av de från Nederländerna som besökte oss i april kommer under hösten att flytta till Göteborg för att jobba med oss (se separat Nyhetsartikel om Visionsresa från Nederländerna). Tillsammans med Mats i Linköping kommer det att ge oss helt nya möjligheter att fortsätta och växa och förverkliga vår vision för Sverige, om att förmedla tro, hopp och meningsfullt liv i Jesus, till studenter och unga vuxna, som de i sin tur kan ge vidare till andra.

Du kan vara med i denna satsning och hjälpa Navigatörerna genom att ge en sommargåva.

Lisanne jobbar idag för Navigatörerna i Nederländerna, där hon ansvarar för arbetet bland studenter i Ede. Hon har känt sig kallad till Sverige och har bestämt sig för att komma och jobba med oss i 3 år. Vi är fantastiskt glada för detta. Vi återkommer med en presentation av henne till hösten. Be gärna för allt praktiskt som behöver ordnas inför hennes flytt hit till Sverige.

Varmt tack för ditt bidrag!

Mikael och Kristina Avaheden
Verksamhetsledare