Och hur upplever man verkligheten – den som är här och nu? Det verkar vara svårt att stanna upp och ta in verkligheten, nuet. Hur ofta har vi inte, när vi äter, pratat om mat vi har ätit eller mat som vi ska äta. Och efteråt minns vi knappt vad maten smakade som vi faktiskt åt – just då!  Det är svårt att vara närvarande – men man kan träna sig. Då gäller det att ha kläm på närvarandets största fiende – brådskan.