STUDENTER OCH UNGA VUXNA

Nystart av arbete bland studenter
och unga vuxna

Hösten 2017 gjorde Navigatörerna en nystart av arbetet bland studenter och unga vuxna. Vi vill förmedla tro, hopp och meningsfullt liv i Jesus, till studenter och unga vuxna, som de i sin tur kan ge vidare till andra. Arbetet är än så länge lokaliserat till Göteborg, men vi vill att arbetet med tiden sprider sig till fler universitets- och högskoleorter.

NaviVäst kallas arbetet, som vänder sig till studenter och unga vuxna i Göteborg med omnejd. Är du student/ung vuxen och bor i området, är du välkommen att:

  • vara med i grupp och samtala om livsfrågor ur olika perspektiv.
  • vara med i grupp och studera Bibeln, grunder och/eller fördjupning.
  • få individuell vägledning/medvandrarskap.
  • vara med och nå ut till fler genom att dela tro och liv.

Vi anordnar även temakvällar utifrån olika aktuella ämnen. I samverkan med kyrkor och andra organisationer i Göteborg, startade vi hösten 2018 något som kallas SAMTALOTEKET. Det är en ny mötesplats för studenter och unga vuxna, där man får lyssna på föredrag och delta i inspirerande samtal. För information, se Samtalotekets hemsida.

Vill du vara med i, eller få mer information om studentarbetet?

Kontakta Mikael eller Kristina Avaheden
mikael@navigatorerna.se eller kristina@navigatorerna.se

Här kan du ta del av enkätrapporten "Studenters tankar om existentiella frågor" och här finns artikel om enkäten i tidningen Dagen.