STUDENTER OCH UNGA VUXNA

Navigatörernas arbete bland studenter
och unga vuxna

Vi vill förmedla tro, hopp och meningsfullt liv i Jesus, till studenter och unga vuxna, som de i sin tur kan ge vidare till andra. Arbetet är än så länge lokaliserat till Göteborg och Linköping, men vi vill att arbetet med tiden sprider sig till fler universitets- och högskoleorter.

Vi vänder oss till studenter och unga vuxna i Göteborg och Linköping med omnejd. Är du student/ung vuxen är du välkommen att:

  • vara med i grupp och samtala om livsfrågor ur olika perspektiv.
  • vara med i grupp och studera Bibeln, grunder och/eller fördjupning.
  • få individuell vägledning/medvandrarskap.
  • vara med och nå ut till fler genom att dela tro och liv.

Vi anordnar även Hängkvällar med olika tema, studentalpha, vandringar mm. Du hittar oss på Facebook och Instagram där vi lägger ut aktuella aktiviteter.

I samverkan med kyrkor och andra organisationer i Göteborg, anordnar vi SAMTALOTEKET. Det är en mötesplats för studenter och unga vuxna, där man får lyssna på föredrag och delta i inspirerande samtal. För information, se Samtalotekets hemsida .

Vill du vara med i, eller få mer information om studentarbetet?

Kontakta Mikael eller Kristina Avaheden
mikael@navigatorerna.se eller kristina@navigatorerna.se

Här kan du ta del av enkätrapporten "Studenters tankar om existentiella frågor" och här finns artikel om enkäten i tidningen Dagen.