STUDENTER OCH UNGA VUXNA

Navigatörernas arbete bland studenter
och unga vuxna

Vi vill förmedla tro, hopp och meningsfullt liv i Jesus, till studenter och unga vuxna, som de i sin tur kan ge vidare till andra. Arbetet är än så länge lokaliserat till Göteborg, men vi vill att arbetet med tiden sprider sig till fler universitets- och högskoleorter.

NAViVäst kallas arbetet, som vänder sig till studenter och unga vuxna i Göteborg med omnejd. Är du student/ung vuxen och bor i området, är du välkommen att:

  • vara med i grupp och samtala om livsfrågor ur olika perspektiv.
  • vara med i grupp och studera Bibeln, grunder och/eller fördjupning.
  • få individuell vägledning/medvandrarskap.
  • vara med och nå ut till fler genom att dela tro och liv.

Vi anordnar även temakvällar utifrån olika aktuella ämnen. I samverkan med kyrkor och andra organisationer i Göteborg, startade vi hösten 2018 något som kallas SAMTALOTEKET. Det är en ny mötesplats för studenter och unga vuxna, där man får lyssna på föredrag och delta i inspirerande samtal. För information, se Samtalotekets hemsida.

Vill du vara med i, eller få mer information om studentarbetet?

Kontakta Mikael eller Kristina Avaheden
mikael@navigatorerna.se eller kristina@navigatorerna.se

Här kan du ta del av enkätrapporten "Studenters tankar om existentiella frågor" och här finns artikel om enkäten i tidningen Dagen.