STUDENTER OCH UNGA VUXNA

Navigatörernas arbete bland studenter
och unga vuxna

Vi vill förmedla tro, hopp och meningsfullt liv i Jesus, till studenter och unga vuxna, som de i sin tur kan ge vidare till andra. Arbetet är än så länge lokaliserat till Göteborg och Linköping, men vi vill att arbetet med tiden sprider sig till fler universitets- och högskoleorter.

Vi vänder oss till studenter och unga vuxna i Göteborg och Linköping med omnejd. Är du student/ung vuxen är du välkommen att:

  • vara med i grupp och samtala om livsfrågor ur olika perspektiv.
  • vara med i grupp och studera Bibeln, grunder och/eller fördjupning.
  • få individuell vägledning/medvandrarskap.
  • vara med och nå ut till fler genom att dela tro och liv.

Vi anordnar även Hängkvällar med olika tema, studentalpha, vandringar mm. Du hittar oss i Göteborg på Facebook och Instagram  och i Linköping på Facebook, där vi lägger ut aktuella aktiviteter.

I samverkan med kyrkor och andra organisationer i Göteborg, anordnar vi SAMTALOTEKET. Det är en mötesplats för studenter och unga vuxna, där man får lyssna på föredrag och delta i inspirerande samtal. För information, se Samtalotekets hemsida .

Vill du vara med i, eller få mer information om studentarbetet?

Kontakta Mikael eller Kristina Avaheden, verksamhetsledare eller Mats Bågesund, Linköping.
mikael@navigatorerna.sekristina@navigatorerna.se eller mats.bagesund@live.se

Här kan du ta del av enkätrapporten "Studenters tankar om existentiella frågor" och här finns artikel om enkäten i tidningen Dagen.