Som en del av nystarten på studentarbetet ville vi få en aktuell bild av studenters tankar om existentiella frågor. Därför utarbetade Navigatörerna en enkät med frågor som berör liv, tro, mening och sammanhang. Enkäten gjordes i samverkan med Örebro Teologiska Högskola och skickades ut till drygt 350 studenter i Göteborg och Örebro under hösten 2017. Undersökningen är inte så stor, men vi kan ändå se vissa tendenser i svaren. Enkätundersökningen uppmärksammades med en artikel i tidningen Dagen den 26 mars i år. Vill du ta del av rapporten och artikeln så finns de att läsa och ladda ned här.