NAVIGATÖRERNAS STYRELSE 2020

Magnus Halling
Ordförande - Uppsala

Annika Andreasson
Verksamhetsledare - Mölndal

Karin Woxlin
Vice ordförande - Öckerö

Alexander Dahlquist
Sekreterare - Alingsås

Susanne Joelsson
Kassör - Kista

Agneta Smittberg
Ledamot - Mölndal

Geerte de Jong
Ledamot - Göteborg

Mikael Avaheden
Ersättare - Alingsås

Jan Hill
Revisor - Tyringe

Eva-Lena Florén
Revisorsuppleant - Herrljunga

Kristina Avaheden
Valberedning - Alingsås

Lars Westh
Valberedning - Angered

Läs föreningens stadgar (reviderade 2020)

Läs föreningens Verksamhetsberättelse 2020

Inriktning för Navigatörerna 2020

1. Utveckla arbetet bland studenter & unga vuxna

2. Fortsätta skapa förutsättningar för en tillräcklig och hållbar ekonomi