NAVIGATÖRERNAS STYRELSE 2021

Magnus Halling
Ordförande - Uppsala

Olof Brandt
Vice ordförande - Storvreta

Susanne Joelsson
Kassör - Kista

Karin Woxlin
Sekreterare - Öckerö

Geerte de Jong
Ledamot - Göteborg

Mats Bågesund
Ledamot - Linköping

Robert Lindqvist
Ersättare - Göteborg

Mikael Avaheden
Verksamhetsledare - Alingsås

Jan Hill
Revisor - Tyringe

Eva-Lena Florén
Revisorsuppleant - Herrljunga

Agneta Smittberg
Valberedning - Mölndal

Lars Westh
Valberedning - Gråbo

Läs föreningens stadgar (reviderade 2020)

Läs föreningens Verksamhetsberättelse 2020

Inriktning för Navigatörerna 2021

1. Utveckla arbetet bland studenter & unga vuxna

2. Fortsätta skapa förutsättningar för en tillräcklig och hållbar ekonomi