NAVIGATÖRERNAS STYRELSE 2018

Per Florén
Ordförande - Herrljunga

Annika Andreasson
Verksamhetsledare - Mölndal

Magnus Halling
Ledamot - Uppsala

Agneta Smittberg
Ledamot - Mölndal

James Starr
Ledamot - Uppsala

Lars-Göran Carlsson
Suppleant - Stockholm

Lars Bjerke
Revisor - Västerås

Jan Hill
Revisorsuppleant - Tyringe

Kristina Avaheden
Valberedning för 2018 - Alingsås

Ann Timm
Valberedning för 2018 - Vällingby

Läs föreningens stadgar (reviderade 2017)

_Nav Stadgar reviderade 2017

Inriktningsmål för Navigatörerna 2017-2019

 1. Ett antal personer, både unga och äldre, som åtar sig att jobba motsvarande en dag i veckan med att träffa studenter för samtal kring Bokhyllan och Förstoringsglaset (vår nyutvecklade metod för att skapa goda samtal kring liv, tro och bibel) runt om i landet.

2. Två eller flera gemensamma projekt med olika kyrkor och samfund för att tillsammans sprida användningen av Bokhyllan och Förstoringsglaset inom kyrkliga miljöer och i kyrkornas utåtriktade arbete.

3. En grupp med erfarna handledare/coacher som ställer upp, handleder och stöttar de som engagerar sig i arbetet ovan.