NAVIGATÖRERNAS STYRELSE 2019

Magnus Halling
Ordförande - Uppsala

Annika Andreasson
Verksamhetsledare, sekreterare - Mölndal

Susanne Joelsson
Ledamot, kassör - Kista

Agneta Smittberg
Ledamot - Mölndal

Karin Woxlin
Ledamot - Öckerö

Alexander Dahlquist
Ledamot - Alingsås

Lars-Göran Carlsson
Suppleant, vice ordförande - Uppsala

Jan Hill
Revisor - Tyringe

Eva-Lena Florén
Revisorsuppleant - Herrljunga

Kristina Avaheden
Valberedning - Alingsås

Lars Westh
Valberedning - Angered

Läs föreningens stadgar (reviderade 2017)

_Nav Stadgar reviderade 2017

Inriktningsmål för Navigatörerna 2017-2019

 1. Ett antal personer, både unga och äldre, som åtar sig att jobba motsvarande en dag i veckan med att träffa studenter för samtal kring Bokhyllan och Förstoringsglaset (vår nyutvecklade metod för att skapa goda samtal kring liv, tro och bibel) runt om i landet.

2. Två eller flera gemensamma projekt med olika kyrkor och samfund för att tillsammans sprida användningen av Bokhyllan och Förstoringsglaset inom kyrkliga miljöer och i kyrkornas utåtriktade arbete.

3. En grupp med erfarna handledare/coacher som ställer upp, handleder och stöttar de som engagerar sig i arbetet ovan.