Att känna tacksamhet och inte uttrycka det är som att slå in en present men inte ge bort den.

Jag tror att tacksamhet är väldigt kopplat till var jag lägger ribban för det som bara ska vara, eller det som är normalt. Kan nästa känna att känslor av tacksamhet dyker upp och sedan försvinner – ungefär som William Ward uttrycker det i citat här på hemsidan. Jag blir påmind om att när känslan kommer, stanna upp och faktiskt uttrycka den så att den andra personen får veta hur jag känner mig. Julhelgen kan bli en bra helg att prova på att uttrycka tacksamhet för dem jag är tillsammans med. Då borde ju tempot vara lägre efter adventsstressen och möjligheten att verkligen uttrycka min tacksamhet för allt jag får av andra människors vänskap vara stor.