Sexåringen börjar i sexårsgruppen med entusiasm. Något nytt. Sjuåringen börjar i första klass med entusiasm – äntligen! 16-åringen börjar i gymnasiet – ”äntligen något jag själv valt”. Den färdiga gymnasisten – äntligen ute ur skolan och ut i världen.

Hur är det för oss som har många år bakom oss? Finns det en fråga om att göra något nytt i höst? Eller ska vi bara harva på? Ja, det är en retorisk fråga, jag vet. Men ändå. Här ligger utmaningen att våga drömma om något mer eller kanske annorlunda och att prata med vänner och bekanta om dessa drömmar. Kanske får vi tips och information vi saknar och så kan vi närma oss drömmens uppfyllelse tack vara de människor som finns runtomkring oss?!

Gå inte in i hösten utan åtminstone EN tanke, förslag eller dröm att odla.