Navigatörerna släpper ett häfte om hur man kan fördjupa sin relation med Gud.
Beställ häftet här på  Navigatörernas hemsida (under fliken Material).
Läs det och låt det utmana dig till nya vanor under sommaren.
Ta lite extra tid till ”Timeout med Gud”.
Häftet har Navigatörerna producerat i samverkan med Bibeln Idag.