Detta är exempel på frågor som ställdes till studenter via den enkät som Navigatörerna gjorde i samband med nystarten av arbetet bland studenter och unga vuxna. Undersökningen genomfördes i samverkan med Örebro teologiska högskola och målsättningen var få en aktuell bild av hur studenter kan tänka om frågor som berör liv och tro, mening och sammanhang.

Här kan du ta del av enkätrapporten, ”Studenters tankar om existentiella frågor”:  Länk