Nej, det kan man ju inte göra, skriva om historien. Men man kan försöka beskriva sin historia och lära av den. Och det är det vi gjort. Vi har utvidgat den tidigare beskrivningen och försökt måla bilden lite mer, med hjälp av personer som funnits i Navigatörernas sammanhang under de dryga sex decennier vi funnits i Sverige.

Välkommen att ta del av inte bara hur vi beskriver verksamhet, utan även berättar om varför vissa förändringar gjorts. På så sätt kan du få en uppfattning om hur vi tänkt och vilka erfarenheter och idéer som styrt vårt arbete och utmynnat i vad och var vi är idag.

Här hittar du Navigatörernas historia.