Inte kan vi väl skriva om vår historia? Svaret är givetvis både ja och nej. ”Gårdagen är förbi…” och inte kan vi ändra på den, men visst kan vi se tillbaka och få fler perspektiv i backspegeln. Därför omarbetar vi, utvecklar och lägger till det som hänt sedan sist vi skrev ned vår historia här på hemsidan. Snart kan du läsa hur Navigatörerna i Sverige utvecklats från 1956 och fram till nu.