En annan fråga som är knepig men samtidigt väcker mitt intresse är från Apg 9:4. Kristus frågar Saul: ”Saul, Saul, varför förföljer du mig?” Det knepiga med situationen är att Saul inte förföljer Kristus utan kristna. Han är på jakt efter personer som tror på Kristus. Alltså är frågan helt konstig… OM INTE det är så att Kristus identifierar sig totalt med sina efterföljare och att det är sant att han lever i oss med sin ande. Ja, det kan man fundera över… för i så fall är det ett avsnitt som verkligen visar hur Kristus identifierar sig med de troende TOTALT!