TEstamente

En testamentsgåva till Navigatörerna är en gåva till vårt arbete bland studenter och unga vuxna. Det är ett generöst och kärleksfullt sätt att föra evangeliet om Jesus Kristus vidare till nästa generation.

Ett testamente är en juridisk handling genom vilken man fördelar sin kvarlåtenskap på det sätt som man själv önskar. Det går att testamentera både till personer och organisationer. Om man vill ge en gåva till en organisation efter sin död måste man upprätta ett testamente.

Du behöver inte ange något speciellt ändamål som pengarna ska användas till, det räcker med att skriva Navigatörerna och vårt organisationsnummer: 857206-2274.

Mer information

ATT TA HJÄLP AV JURIST

Det finns flera gratismallar att ladda ner på nätet, men ett gott råd är att ta hjälp av en advokat eller jurist så att allt blir formellt riktigt och helt enligt önskemålen. Genom att ta hjälp får man också veta vilka regler som gäller och de konsekvenser det upprättade testamentet får. Vi rekommenderar att du tar hjälp av en advokat- eller juristfirma som du känner förtroende för och som finns på din ort.

GÖR DET ENKELT OCH TYDLIGT

Ett testamente måste vara skriftligt, daterat och egenhändigt undertecknat av dig personligen. För att gälla måste det dessutom bevittnas av två personer som ska vara närvarande samtidigt som dig/testator. Det spelar ingen roll om du skriver det för hand eller på en dator. Tänk bara på att det skall vara klart och tydligt. Det är viktigt att du inkluderar ditt namn och personnummer i testamentet.

VIKTIGT ATT KUNNA HITTA MOTTAGARNA

Alla testamentstagare måste gå att identifiera, förutom med namn så även genom person- eller organisationsnummer.

Inkluderar du Navigatörerna som testamentstagare är det viktigt att du skriver in vårt organisationsnummer: 857206-2274.

När testamentet är skrivet ska du underteckna det med ort, datum och din namnteckning. Består ditt testamente av flera sidor kan det vara bra om varje sida numreras och förses med en signatur (ej namnteckning) av vittnena på varje sida.

Vittnesmeningen bör formuleras så att det framgår att vittnena förstår att det är ett testamente de bevittnar och att du som skriver testamentet är vid full psykisk hälsa. Två personer ska samtidigt bevittna din namnteckning när testamentet skrivs under. Vittnena får inte vara släkt med dig eller arvtagare till dig och måste ha fyllt 15 år.

Meddela gärna Navigatörerna om du har skrivit in oss i ditt testamente.

KORT INFORMATION OM ARVSORDNING

Dina eventuella barn ärver alltid hälften, oavsett om du skrivit testamente eller ej.

Finns det inget testamente och du inte är gift, fördelas din kvarlåtenskap enligt arvsordningen som är indelad i tre arvsklasser utifrån släktskap.

  • 1:a arvsklassen – bröstarvingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn)
  • 2:a arvsklassen – föräldrar och syskon, syskonbarn, syskonbarnbarn
  • 3:e arvsklassen – far- och morföräldrar och deras barn

Först får arvingar i första arvsklassen. Finns det ingen där tillfaller arvet arvingar i andra och därefter tredje arvsklassen. Är du gift blir det först bodelning, vilket innebär att era samlade tillgångar i princip delas i två delar.

Din make eller maka ärver sin del och gemensamma barn får vänta med sitt arv tills båda föräldrarna är avlidna. Särkullbarn har rätt att få ut sin laglott direkt. Resten kan du fördela som du vill.

Efterlevande sambo finns inte i någon arvsklass och saknar legal arvsrätt. Det här gäller oavsett om samborna har gemensamma barn.

För sambor krävs därför ett testamente för att reglera arvsrätten alternativt ett ingående av äktenskap.