Vilka är vi?

Navigatörerna i Sverige är en del en världsomspännande kristen rörelse, The Navigators. 

Vi vill att människor ska lära känna Jesus Kristus och växa i en nära relation till honom, och att de i sin tur kan hjälpa andra.

I Sverige har vi idag störst fokus på studenter och unga vuxna.

Vårt motto är att: Lära känna Kristus, göra honom känd och hjälpa andra göra detsamma.

Vårt uppdrag är att: främja Jesu evangelium och Guds rike för alla folk, genom andliga generationer av efterföljare som lever och gör lärjungar bland människor som inte känner Jesus.

Våra värderingar är:

 1. En passion för att lära känna, älska och bli mer lika Jesus Kristus.
 2. Bibeln är sann och tillräcklig för hela vårt liv.
 3. Evangeliets förvandlande kraft.
 4. Den Helige Andes ledning, kraft och utrustning.
 5. Förväntansfull tro och uthållig bön rotad i Guds löften.
 6. Varje människas värde och värdighet.
 7. Gemenskap där vi lever ut kärlek och nåd.
 8. Familjer och relationella nätverk som arbetar för att göra lärjungar.
 9. Ömsesidigt beroende av varandra i hela Guds kyrka för att främja evangeliet.

Bli medlem

Navigatörerna är en rörelse med medlemmar som stöttar arbetet och som är inbjudna till det beslutsfattande årsmötet.

Så här blir du medlem:

 1. Skicka ett mail till nav.kontakt@navigatorerna.se med dina uppgifter som adress och e-post.
 2. Betala in medlemsavgiften på Bankgiro 5093-3423 eller via Swish 123 513 7492. Medlemsavgiften är 300 kr/person och år eller 150 kr för dig som är under 30 år.

Styrelsen

Medlemmar i styrelsen 2023-2024

 • Magnus Halling ordförande

 • Mats Bågesund vice ordförande

 • Susanne Joelsson kassör
 • Olof Brandt sekreterare

 • Geerte Fälthammar de Jong

 • Robert Lindqvist

 • Karin Woxlin
 • Mikael Avaheden, versamhetsledare (adjung.)

Verksamhetsmål 2024-2026

 1. Fortsatt fokus på studenter och unga vuxna, där speciell vikt läggs vid att stärka och utveckla unga ledare, som i sin tur utvecklar nya ledare.
 2. Stöd och utveckla arbetet på de befintliga orterna Göteborg, Linköping, Stockholm och Uppsala.
 3. Finna former för hur Navigatörerna kan stödja de som nyligen funnits med i studentarbetet med hur de kan leva ut sin kristna tro i en ny livssituation.
 4. Fortsatt nära samarbete med Navigatörerna internationellt. De för Europa antagna ”Faith Directions” får inflytande på arbetet och då speciellt; nr 1 – ”Holy Spirit”, nr 2 – ”Togetherness” samt nr 4 – ”The Challenge of Gen Z and the Secular”. (se dokumentet ”Faith Directions”, Aug 2022).
 5. Stärka och utveckla samarbetet med samfund, lokala församlingar och relevanta organisationer.
 6. Fortsätta skapa förutsättningar för en tillräcklig och hållbar ekonomi.

Vi strävar efter att följa Navigators Worldwides dokument the Core: Calling, Values och Vision. Källa: Calling-Values-Vision — The Navigators (navigatorsworldwide.org).