STöd arbetet

Gud önskar att Hans rike skall växa och nå ut till alla människor. Det är ett rike präglat av vem Jesus Kristus är, han som sa:
”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.” (Matteus 11:28),
och som Jesaja berättade om innan han kom till vår jord:
”Och hans namn skall ge folken hopp” (Matteus 12:21)

Du kan göra skillnad, varje dag!

Vi tror att Navigatörernas arbete bland studenter och unga vuxna är otroligt viktigt idag. Den unga generation som växer upp idag är mer rotlös och utlämnad, till sig själv och omvärldens påtryckningar, än någon tidigare generation.

Vår övertygelse är att varje ung människa behöver hitta fram till en relation med Jesus Kristus som kan ge en stabil grund som håller under livet. En grund som är förutsättningen för att kunna bygga upp ett hållbart och meningsfullt liv.

Vi vill att människor ska lära känna Jesus Kristus och växa i en nära relation till honom, och att de i sin tur kan hjälpa andra.

Du kan bli en del av detta livsavgörande arbete på olika sätt. Du kan ge en engångsgåva via swish eller bankgiro, se nedan. Du kan bli månadsgivare eller ge via testamente klicka på symbolen nedan för mer information. 

Bankgiro

5093-3423

123 513 7492

Månadsgivare

Läs mer

Testamente

Läs mer

En anonym givare

”Vi är mycket tacksamma för vad ni gör! Navigatörerna betydde mycket för oss i vår ungdom och vad vi fick då har betytt mycket för oss hela livet och gör det fortfarande. Gud är god!”