Du som är medlem i Navigatörerna är välkommen till vårt årsmöte, lördagen den 13 April i Johannebergs församlingshem, Göteborg.

Årsmötet börjar kl 14 och kommer att efterföljas av ett föredrag av Olof Brandt om den nya bibelöversättningen som kommer 2026. Möjlighet att delta via zoom kommer att finnas. Separat inbjudan kommer att skickas ut.

Välkomna!