Den 13 april hade Navigatörerna sitt årsmöte i Göteborg. Vi var 35 personer som deltog, varav 10 digitalt. Det blev ett intressant och mycket uppskattat årsmöte där vi efter den formella delen fick tid för fika och samtal. Efter fikat fortsatte programet med ett föredrag av Olof Brandt (som sitter i vår styrelse) som handlade om den nya översättningen av Nya Testamentet som kommer ut 2026. Vi fick också prova på att översätta några verser från Karl den XII’s bibel till moderns svenska. Det gav en liten inblick i vilken svår och utmanande uppgiften att översätta är.
Stort tack till alla som deltog och gjorde dagen så trevlig!