Helgen 10-12 mars samlades ca 35 Navigatörsledare från hela Europa för att välja ny ledare. Den avgående ledaren, Bill Sparks, mötte vi som var med förra årsmötet, då han via zoom berättade lite om Navigatörernas arbete i Europa. Innan mötet hade man fått nominera 1-3 personer som man ansåg som önskvärd och lämplig. Första konferensdagen användes för att be och söka Guds vilja samt att samtala om krav och förväntningar på den nya ledaren. På lördagen valdes sedan, med utgångspunkt från nomineringslistan, Navigatörernas nästa Europaledare. Valet föll på Bernard Dishman, som också var vår nominerade kandidat. Han fick övertygande 77 poäng, mot 13 poäng för den som kom på andra plats. Bernard är idag ansvarig för Navigatörernas studentarbete i Storbrittanien, och vi har haft mycket kontakt med honom genom åren, bl a mötts varje månad i ett nätverk med ledare från England, Skottland, Norge och Sverige. Vi är mycket nöjda och glada med valet av Bernard. På bilden ser vi Mutua Mahiaini, Navigatörernas Internationella President, som ledde konferensen, och Bernard Dishman.