Resurser

Metod för personliga samtal i grupp.

Inspiration och hjälp för bibelmemorering.

Ett häfte som utmanar och uppmuntrar till nya goda vanor.

En skrift du kan använda för inspiration till medvandrarskap.

Köp vår nya skrift ”Timeout med Gud” – ta sig tid för att växa ett häfte som utmanar och uppmuntrar till nya goda vanor.

Häftet vill inspirera dig som önskar fördjupa din relation till Gud. Köp det till dig själv eller för att ge till någon som du vill uppmuntra. Kan med fördel användas i ungdomsgrupper. Häftet är producerat i samarbete med Bibeln Idag.

1-4 ex 40 kr/st
5-19 ex 35 kr/st
20-49 ex 30 kr/st
50- ex 25 kr/st
Porto tillkommer
Beställ genom att maila till nav.kontakt@navigatorerna.se
Ange: Antal häften, Namn, Leveransadress

Nu finns vår skrift MEDVANDRARE – att växa tillsammans i lärjungaskap, med Berne Persliden som medförfattare, i en ny reviderad upplaga. Detta har skett i samarbete mellan Navigatörerna, Salt, EFS och Equmenia.
I förordet står det:
”Att hjälpa varandra under livets resa kan uttryckas som att vara medvandrare. Vad kännetecknar då medvandrarskapet? Dessa relationer innebär i de flesta fall att en ung kristen får träffa en äldre kristen (ålder är underordnad) några gånger under en termin för att samtala om livs- och trosfrågor, läsa Bibeln och be tillsammans – att helt enkelt vara varandras medvandrare.”

Denna skrift kan du använda för egen inspiration eller i en församling/ annat sammanhang, för att inspirera fler till medvandrarskap.
Du kan beställa den från Salt/EFS för 50:- SEK plus porto. Här är länken till deras webbshop, klicka här.

Bokhyllan & Förstoringsglaset

Bokhyllan & Förstoringsglaset är en metod för personliga samtal i grupp, om liv och tro med utgångspunkt från vardagsliv och Bibeln.

Varsågod, våra nedladdningar av material är gratis! Men det har förstås kostat att ta fram dem.

Vill du ge ett frivilligt bidrag? Swisha då till 123 513 7492 eller betala till Bankgiro 5093-3423.

Bokhyllan och förstoringsglaset svenska
The bookshelf & magnifying glass
La bibliothèque & la loupe
mer för gruppledare
mer från bibeln
historien bakom

Bibelmemorering

Navigatörerna har sedan lång tid tillbaka illustrerat livet tillsammans med Jesus Kristus med hjälp av en bild på ett hjul, där Jesus Kristus är navet i centrum.
Det är två vertikala ekrar, bönen och Bibeln, samt två horisontella ekrar, den kristna gemenskapen och att vara till för andra, inte bara genom ord men också genom handling.

Den vertikala ekern Bibeln handlar om att tillägna sig Guds Ord genom att läsa och studera Bibeln regelbundet och låta den Helige Ande påminna oss om Ordet. Genom att lära sig verser i Bibeln utantill, memorera, så kan vi lättare hålla Guds Ord levande i våra liv. Detta är något som Navigatörerna genom historien uppmuntrat till och vill fortsätta att uppmuntra.

Om du vill börja att memorera Bibeln men inte är säker på vad du ska memorera, så kan nyckelverser ordnade efter olika teman vara till hjälp. Här nedan finns två olika bibelmemoreringsförslag med texter hämtade ur Svenska Folkbibeln 2015.
Du kan skriva ut dokumenten och t ex bestämma dig för att lära dig en bibelvers per vecka från något tema. För att lättare se och bli påmind om den utvalda versen, kan du klippa isär verserna på dokumentet och sätta upp versen du memorerar på badrumsspegeln, mobilfodralet, eller något annat synligt ställe i din vardag.

Kategorier från Navigatörernas Systematisk bibelmemorering, SBM

1. Det nya livet i Kristus
2. Att förkunna Kristus
3. Att lita på Gud
4. Att vara en Jesu lärjunge
5. Att växa i Kristuslikhet

Kategorier från LOR production i samverkan med Mariannelunds FHS

1. Sådan är Gud
2. Guds ord
3. Jesus
4. Frälsningen
5. Anden
6. En lärjunge som växer
7. Bön
8. Tacksamhet och glädje
9. Till för andra
10. Uppmuntran

Inspirationshäfte för bibelmemorering.